Sumber Rujukan Digital

Semua warga KPT boleh mengakses terus ke pangkalan data sebagai medium pencarian maklumat seperti di bawah:

  • U-Pustaka

(pengguna juga boleh mendaftar secara percuma di http://www.pnmdigital.gov.my untuk mengakses pelbagai sumber rujukan yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.