Perkhidmatan

Perkhidmatan Sirkulasi ( Pinjaman dan Pemulangan )

Peraturan pinjaman:

  • Peminjam mestilah berdaftar sebagai ahli Pusat Sumber
  • Peminjam perlu bertanggungjawab di atas bahan yang dipinjam dan  

memulangkan bahan tersebut sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan.

  • Bahan boleh diperbaharui sebanyak sekali (1) sahaja sekiranya tiada tempahan.
  • Peminjam tidak dibenarkan  meminjam atas nama orang lain.

 

Jadual Tempoh Pinjaman Bahan Bacaan

Jadual tempoh pinjaman bahan bacaan Pusat Sumber KPT mengikut kategori adalah seperti di bawah:

 

 

KATEGORI

KUANTITI

TEMPOH

Pengurusan &

Profesional

Sokongan

MYSTEP/

Kontrak

Pengurusan &

Profesional

Sokongan

MYSTEP/

Kontrak

Buku

8

8

2

30 hari

7 hari

7 hari

Majalah/ Jurnal

4

4

2

7 hari

7 hari

7 hari

Akta

4

4

2

7 hari

7 hari

7 hari

Arahan

keselamatan

1

1

1

3 hari

3 hari

-

 

Bahan Yang Tidak Boleh Dipinjam:

Bahan yang dikategoikan sebagai bahan Rujukan seperti di bawah tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dirujuk di dalam Pusat Sumber sahaja. Bahan tersebut adalah seperti di bawah:

  • Tesis
  • Kamus / Almanak / Tesaurus / Ensiklopedia

 

Perkhidmatan Rujukan dan Perujukan

      Pertanyaan rujukan boleh dibuat sama ada secara lisan ,  bertulis, telefon atau e-mel.

 

Perkhidmatan Sistem Pembekalan Penerbitan

     i)    Membolehkan warga KPT membuat pinjaman dari perpustakaan lain 

           melalui Pusat Sumber KPT

     ii)   Perpustakaan luar yang berdaftar dengan skim Sistem   Pembekalan 

           Penerbitan dibawah Perpustakaan Negara    Malaysia sahaja boleh 

           meminjam bahan buku dari Pusat  Sumber KPT.

 

Perkhidmatan Fotokopi

     Pengguna (warga KPT) dibenarkan membuat salinan fotokopi

 

Perkhidmatan Internet

Pengguna dibenarkan melayari internet untuk tujuan rujukan dan penyelidikan

 

Perkhidmatan Kesedaran Semasa

 i)   Edaran sinopsis senarai Buku Terkini melalui emel / sosial media Pusat Sumber KPT

            ii)  Pameran Buku Terkini

 iii) Edaran artikel pilihan melalui emel / sosial media Pusat Sumber KPT